• Quý khách hàng cảm thấy các bài viết, thông tin của chúng tôi cung cấp trên smesongma.com là hữu ích thiết thực để quý khách học tập bắt đầu kinh doanh, nếu có lòng hảo tâm xin quý khách đóng góp ít kinh phí hỗ trợ đội ngũ các chuyên gia của chúng tôi !
  • Ngân hàng VIETCOMBANK - Chủ tài khoản : VŨ VĂN TRỌNG - Số tài khoản : 0801000231947 (Chi nhánh Việt Trì - Phú Thọ)
  • Ngân hàng VIETINBANK - Chủ tài khoản : VŨ VĂN TRỌNG - Số tài khoản : 104002332764 (Chi nhánh Hạ Hòa - Phú Thọ)
  • Ngân hàng AGRIBANK - Chủ tài khoản : VŨ VĂN TRỌNG - Số tài khoản : 6320205540074 (Chi nhánh Quận 12 - TP.HCM)
  • Ngân hàng SACOMBANK - Chủ tài khoản : VŨ VĂN TRỌNG - Số tài khoản : 060122340239 (Chi nhánh Quận 12 - TP.HCM)
  • Ngân hàng BIDV - Chủ tài khoản : VŨ VĂN TRỌNG - Số tài khoản : 42810000102569 (Chi nhánh Việt Trì - Phú Thọ)
  • Ngân hàng VIETINBANK - Chủ tài khoản : CÙ THANH NHÀN - Số tài khoản : 103868862334 (Chi nhánh Hạ Hòa - Phú Thọ)