Hướng Dẫn Giao Dịch Qua SmartPhone

Bước 1: Vào ChPlay tải phần mềm “Meta Trader 4” về cài đặt.

Bước 2: Mở phần mềm “Meta Trader 4” và đăng nhập.

Bước 3: Đăng nhập xong đã xong, bây giờ chọn cổ phiếu muốn theo dõi.

CHÚ GIẢI PHẦN MỀM

1. Biểu đồ nến mã cổ phiếu


2. Trạng thái các lệnh đang giao dịch

 


Lịch sử các lệnh mua bán đã thanh khoản

 

Bước 3 : Đặt lệnh Mua Bán cổ phiếu


Kết thúc : Thanh khoản khi có lợi nhuận hoặc thua lỗ