Một cựu giám đốc điều hành đã từng nói với tôi để xây dựng một cái gì đó giống như thuốc giảm đau, không phải vitamin. Làm thế nào bạn biết đó là thời điểm thích hợp để bắt đầu một doanh nghiệp? ban đầu xuất hiện trên Quora : nơi để đạt được...